Skip to content

NeuroSAFARI

Wij zijn hersenonderzoekers bij het UMC Utrecht Hersencentrum. We doen onderzoek naar hersensignalen en hersenfuncties tijdens de ontwikkeling van kind tot volwassene, en naar de mogelijkheden op het gebied van Brein-Computer Interfaces voor kinderen en jongeren met ernstige spraak- en communicatieproblemen.

Dr. Mariska Vansteensel

Senior onderzoeker bij UMC Utrecht Hersencentrum

Mariska is afgestudeerd in de Biofarmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Daarna promoveerde ze bij het Leids Universitair Medisch Centrum op een onderzoek naar 24-uurs ritmiek in het gedrag en in de activiteit van de hersenen. Sinds 2007 maakt ze deel uit van de Utrecht BCI groep. In haar rol als Assistant Professor coördineert ze het onderzoek naar implanteerbare BCIs. Haar belangrijkste doel is het optimaal afstemmen van BCIs aan de gebruikers, zoals kinderen, jongeren en volwassenen die door ziektes of gebeurtenissen niet goed kunnen spreken en communiceren, en hun familie en verzorgers.

Dr. Mariana Branco

Onderzoeker bij UMC Utrecht Hersencentrum

Mariana is afgestudeerd in Biomedical Engineering in Lissabon, Portugal. Daarna promoveerde ze bij de Utrechtse BCI-groep op geïmplanteerde Brain-Computer Interfaces voor communicatie. Ze onderzoekt bij mensen hoe de hersenen bewegingen aansturen en hoe deze informatie kan worden gebruikt om BCI's voor communicatie te verbeteren. Sinds 2016 richt ze zich op het betrekken van de mening van gebruikers bij het ontwerpen van BCI's en vooral op de haalbaarheid en ontwikkeling van geïmplanteerde BCI's voor kinderen en jongeren met communicatiestoornissen.

Malinda Verberne (MSc)

Onderzoeksassistent bij UMC Utrecht Hersencentrum

Malinda is afgestudeerd in Cognitive and Clinical Neuroscience, met de specialisatie Cognitive Neuroscience (MSc), en in Psychology and Neuroscience (BSc) aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft haar Bachelor of Education (BEd) behaald aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Eindhoven.

Sinds begin 2022 is Malinda onderzoeksassistent van de Utrecht BCI groep. Ze assisteert, onder andere, bij het uitvoeren van wetenschappelijke BCI-onderzoek, zoals het Utrecht NeuroProthese en OTTER projecten.