Skip to content

NeuroSAFARI

NeuroSAFARI is de overkoepelende term voor projecten waarin we neurowetenschappelijk onderzoek doen en kijken naar mogelijkheden voor Brein-Computer Interfaces.

Brein-Computer Interfaces

voor kinderen en jongeren met ernstige spraak- en communicatieproblemen.

Neurowetenschappelijk onderzoek

naar hoe de signalen in de hersenen, en de verschillende hersenfuncties, veranderen tijdens de ontwikkeling van kind tot volwassene.

Onderzoekstechnieken

intracraniële elektroden en functionele MRI zijn technieken voor het meten van hersensignalen.

Brein-Computer Interfaces voor communciatie

Onderzoekers in Nederland en daarbuiten werken aan het ontwikkelen van Brein-Computer Interfaces (BCI's). Met een BCI kan je, in de toekomst, misschien wel communiceren via je hersenactiviteit! Met een BCI zouden dus ook mensen die niet goed kunnen bewegen en spreken kunnen communiceren.

Meetmethoden voor hersensignalen bij een BCI

Er zijn verschillende technieken voor het meten van hersenactiviteit. Voorbeelden hiervan zijn elektroden op het hoofd, en elektroden in het hoofd. In het UMC Utrecht werken we aan BCI's met elektroden in het hoofd.

Bedienmogelijkheden van een BCI

Wanneer je bijvoorbeeld probeert je hand te bewegen, dan zijn je hersenen hard aan het werk. Deze hersenactiviteit kunnen we zelfs meten wanneer je hand niet echt beweegt. Wanneer de hersenen actief zijn, dan kan die activiteit omgezet worden in bijvoorbeeld een knopdruk. Hiermee kan je een computer bedienen.