Skip to content

Jaarlijks worden honderden kinderen geboren met een ernstige lichamelijke beperking waardoor ze niet effectief kunnen communiceren. Wat als deze kinderen hun hersensignalen zouden kunnen gebruiken om te communiceren en participeren in de maatschappij?

Waarom dit onderzoek

Een implanteerbare Brain-Computer Interface (BCI) voor communicatie maakt het mogelijk om hersensignalen direct te vertalen in computercommando's, waardoor de gebruiker communicatiesoftware kan besturen. Hoewel dit al mogelijk is voor volwassenen, is de ontwikkeling van geïmplanteerde cBCI's voor kinderen met een beperking grotendeels onderbelicht gebleven.

Het doel

Dit onderzoek zal de haalbaarheid evalueren van implanteerbare BCI technologie om communicatie mogelijk te maken bij kinderen met ernstige lichamelijke beperkingen. We zullen in kaart brengen wat bij kinderen de meest veelbelovende hersengebieden en hersensignalen zijn voor het besturen van een BCI. Ook zullen we beoordelen in hoeverre de ontwikkeling van kinderen deze gebieden en signalen beïnvloedt.

De methoden

Om het bovenstaande doel te behalen, onderzoeken we data van functionele MRI’s en data van intracraniale elektroden bij deelnemers (kinderen t/m volwassenen) met epilepsie wie tijdelijk waren geïmplanteerd in het UMC Utrecht.

De verwachte uitkomst

Dit project brengt in kaart welke hersengebieden en –signalen bij kinderen veelbelovend zijn voor het besturen van een BCI. Daarnaast geeft dit project inzicht in welke hersengebieden en –signalen worden beïnvloedt door de ontwikkeling van het kind.

Financiering

Het project PANDA (met projectnummer 19072) van het onderzoeksprogramma VENI is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.

Verrijkend programma voor kinderen

Bovendien doelt project PANDA op een verrijking van algemene kennis over het brein, de neurowetenschap, en de neurotechnologie bij kinderen, ouders en verzorgers. BreinSteiners is een nationaal overtreffend programma opgericht

voor dit doel, waar een team van neurowetenschappers scholen bezoekt om uitleg te geven aan kinderen over de werking van hersenen.