Skip to content

Communicatie is essentieel om te kunnen uiten wat je denkt, voelt, wilt en nodig hebt. Bij kinderen en jongeren met ernstige CP is de communicatie belemmerd. Een Brein-Computer Interface (BCI) is een techniek waarmee je kan communiceren via je hersenactivitiet.


Waarom dit onderzoek

Onderzoek is nodig om in kaart te brengen wat kinderen/jongeren met ernstige CP willen en nodig hebben om te communiceren en in hoeverre BCI's een mogelijke bijdrage kunnen leveren in de communicatie bij deze doelgroep.

Het doel

Het doel van ons onderzoek is het in kaart brengen van de wensen, behoeften en perspectieve van kinderen/jongeren (8 t/m 25 jaar) met ernstige CP, hun ouders/verzorgers en hun zorgprofessionals, op het gebied van communicatie en of zij interesse hebben in BCI's.

De methoden

Kinderen/jongeren met ernstige CP kunnen aan ons onderzoek deelnemen via een eenmalig gesprek middels een huisbezoek (de onderzoeker komt dan bij je thuis), videobellen, of door het invullen van de online vragenlijst voor kinderen/jongeren. Deelname als ouder/verzorger en als zorgprofessional is mogelijk via de eenmalige online vragenlijst.

De verwachte uitkomst

Met dit onderzoek verwachten we inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en perspectieven van kinderen/jongeren met CP, hun ouders/verzorgers en hun zorgprofessionals op het gebied van communicatie en of zij interesse hebben in BCI's. Hiervoor zijn de vragen voor alle deelnemers opgedeeld in 3 onderdelen:


• Deel 1: demografische gegevens

De deelnemers kunnen in deel 1 aangeven wat onder andere de leeftijd en het type CP is van het kind.


• Deel 2: huidige communicatiehulpmiddelen

In deel 2 stellen we vragen over de huidige communicatiehulpmiddelen van het kind en de voor- en nadelen van deze hulpmiddelen. Ook wordt in dit onderdeel nagegaan wat de deelnemers wensen en nodig achten op het gebied van communicatie bij kinderen/jongeren met ernstige CP.


• Deel 3: BCI

Tot slot worden de deelnemers in deel 3 korte uitlegvideos getoond over BCI's en worden zij gevraagd naar hun mening over deze techniek op het gebied van communicatie bij kinderen/jongeren met CP.

Financiering

Deze project is gefinancierd door Kinderrevalidatie Fond Adriaanstichting/JFK Kinderfonds.

Aanmelding

Sinds medio oktober 2022 kunnen zorgprofessionals deelnemen aan de online vragenlijst.

Deelname voor ouders/verzorgers en kinderen/jongeren is over enkele weken mogelijk.